donderdag, november 22, 2007

Citaat

'Velen zijn geneigd in het houden van zulk een dagboek iets ziekelijks te vinden. Er zijn inderdaad gevaren verbonden aan dat tasten in eigen boezem, die zelfbespiegelingen, dat angstvallig gadeslaan van elke neiging en zich tot misdaad rekenen van elke kleinigheid. De grens die zedelijke nauwgezetheid en pijnlijke haarkloverij scheidt wordt allicht overschreden. Daarom raadt men liever aan zich maar niet te veel met zichzelf bezig te houden.'